به پایگاه انترنیتی شرح حال کودکان ستمدیده و بیگناه افغانستان خوش آمدید

 

Statutes of

 

(Afghanistan Children Protect Organization)

(ACPO)

 

 

Chapter 1

 

General Provisions

Article 1

This Statute is arranged in light of Article (35) of Constitution and Article (2) of law on Social Organizations.

 

Article 2

The name of this organization is (Afghanistan Children Protect Organization)

 

Article 3

The acronym of this organization is (ACPO).

 

Article 4

The head quarter is in the capital and in case of need the branch of liaison offices are established in the other provinces.

 

Article 5

This Organization is a Social Organization and non-political but in the problems of children, it has right to share its viewpoints.

 

Article 6

The system of activities is followed according to specific objectives of organization for children through workshops, seminars, creating training and vocational centers, public-awareness and opening training and vocational courses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter 2

 

 

Objectives

 

 

Article 7

The objectives of ACPO are in the following

·        Making effort to set national unity and delete ethnic and zone confliction among children.

·        Respect to children rights, all domestic applicable legislation and international conventions.

·        Cooperate social organizations, didactic and research to grow up and promote Afghanistan children.

·        Creating centers, to protect orphans, street-live children and bad protector children.

·        Obtaining humanitarian aids and other organizations to develop and promote cultural and educational affairs for Afghanistan children.

·        Making effort to awareness and promote knowledge of the society about children.

·        Deletion the violence against children.

·        Providing comfortable places for orphans and children without protectors.

·        Communicating with children social organizations in other countries to develop Afghanistan children.

·        Research and scientific activities in the field of Afghanistan children problems.

·        Edit and distribute learning books and magazines to promote the mind of country children.

·        Opening scientific and learning competitions in Afghanistan schools.

·        Making effort to support education systems throughout Afghanistan.

·        Defending and supporting of children’s rights, safety, and real wishes in Afghanistan.

·        Supporting and defending of Children rights convention of International General Assembly.

·        Support the orphans in families and provide life -expenditure and scholarships.

·        Making awareness and inviting public thought to remove children’s work problems and protect the children that they are in damages.

·        Adjudicate the human rights of children (according to Convention on the rights of the child).

·        Counter against using children for illegal sexual activities.

·        Training the literacy, basic health, hygiene technical skills, social skills and ….

·        Helping street-live children that they really need to emergency aids. 

·        Creating the ground to implement the exact substances of Convention on the rights of the child.

 

 

Chapter 3

 

Organizational structure

 

Article 8:

The Organizational structure is the following:

·        General Assembly

·        Board of directors

·        Committees

 

Article 9:

 The General assembly is the highest authorized reference that organized of all members and hold meeting once a year.

 

Article 10:

The general assembly includes anyone who has filled and signed the membership application form and accepted this statute, and also the talented and powerful people that are proponents of children will be absorbed as active members in the future.

 

Article 11:

In the emergency states the meeting can be held before its specific time by propose of board of directors.

The power and responsibilities of general assembly:

·        Procedure for election and dismissal the director.

·        Approval of organization budgets.

·        Rules and procedures] for amending the statute.

·        Auditing the working reports of board of directors.

·        Approval of opening provincial offices in the provinces of the country.

 

Article 12:

The board of directors is a full time active organ that hold meeting twice per month and has the following power and responsibilities:

1.    Organize the committees to pursue organization internal affairs.

2.    Audit the working reports of committees.

3.    Approval of the committees’ duty codes.

4.    Supervision and control of committees’ working and activities.

5.    Supervision and control of the organization assets.

6.    Absorb and dismissal members when the head of organization approved.

7.    Establishing the agencies of organization.

8.    Supervision and control the agencies of organization

 

Article 13:

The organization is included the following committees:

1.    Executive committee

2.    Cultural committee

3.    Scientific and research committee.

4.    Financial Committee

 

 

Chapter 4

 

 

 Rights, rules, Membership&Dismissal of the members

 

 

Article 14:

Membership criteria:

·        Anyone who completed the legal age and accepts the statute can fill and sign the membership registration forms after that they are enumerated as members of this organization.

·        The registration fees must be paid and membership fees must be guaranteed.

·        Lack of black background and must have admirable morals.

·        Enough educated is desirable.

 

 

 

 

Article 15:

The rights of all members:

·        Any member has equal rights to candidate for all ranks in the organization.

·        Any member has rights to remark constituent viewpoints.

·        The organization assets are used in legal way by permission of the director.

 

Article 16:

The rules of members:

·        To effort in the development of organization.

·         Broadcasting the purposes of organization to the public.

·         Pay the membership fees continuously

·        Respect the law and internal codes of organization.

·        The relegated duties must be performed perfectly.

 

Article 17:

The dismissal criteria of Organization members:

·        When a member is sentenced to civil and morality faults by the court.

·        Attempt to bring dissension among organization members and staffs.

·        Abusing the name of organization.

·        When a member does not follow the articles of statute and internal affair codes.

 

 

 

Chapter 5

 

The sources of funding and procedure of evaluation

 

 

Article 18:

The sources of funding:

·        The registration fees are 50AF for each afghan people and 10 USD for each foreigner.

·          The monthly membership fee is 50Af for each afghan people and 10USD for each foreigner.

·        Donations and gifts of Organization members, welfare organizations and gracious people.

·        Helping of internal social organization that activity for children welfare affairs.

·        The incomes of selling the books and magazines of this organization.

 

Article 19:

The board of directors opens a designated bank account in a reliable bank for the organization within the country and the signs of director and two members of financial committee are introduced to the bank and the rights of picking up the money from the bank and expenditure is not creditable except the director signs it.

 

 The dissolution Criteria of Organization:

Article 20:

The organization shall be dissolved in the following states:

1.    Practicing activities against Statutes.

2.    When the major of the general assembly members vote to dissolve it.

 

Article 21:

The assets of organization are adjusted according to the law of social organization.

 

 

Chapter 6

 

Miscellaneous Provisions

 

Article 22:

The Organization has a special logo and stamp for its activity use.

 

Article 23:

The organization has an issue that its name is selected through the board of directors.

 

Article 24:

The identification of founders, board of directors and other staffs are listed in separate sheet and attached with Statute and have been sent to the Ministry of justice.

 

The statute of the Afghanistan Children Protect Organization has been arranged in six chapters and 24 articles by the founders.

 

Best regards

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۸۷ساعت 9:13  توسط محمد کریم سروش  | 

مــرامــــــــــــنامـــــــــه

 

سازمان حمایت از کودکان افغانستان

 

( Afghanistan Children Protect Organization)

(ACPO)

 

سازمان حمايت ازكودكان افغانستان به عنوان سازماني مستقل ، غيردولتي  و غير انتفاعي ازماه جوزا سال 1387خورشیدی فعاليت خود را آغاز كرده است . هدف اصلي سازمان آن گونه كه در اساسنامه آمده است کار برای کودکان در عرصه های مختلف و تبليغ و ترويج اصول مندرج در پيمان نامه ي جهاني حقوق كودك است . سازمان با تكيه بر فعاليت هاي جمعي اعضاء داوطلب خود ، در شناساندن و تفهيم اين حقوق به عموم مردم افغانستان ، به برداشته شدن موانع عيني و ذهني تحقق حقوق كودك و در جهت برخورداري هرچه وسيع تر كودكان اين سرزمين از اين حقوق ياري مي رساند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۷ساعت 15:45  توسط محمد کریم سروش  | 

 

 

 

 

 

 


اساسنامه

 

سازمان حمایت از کودکان افغانستان

 

( Afghanistan Children Protect Organization)

(ACPO)

 

 

 

 

 

فصل اول

 

احکام عمومی:

 

ماده اول : این اساسنامه مطابق حکم ماده (35) قانون اساسی و مطابق حکم ماده (2) قانون سازمانهای اجتماعی ترتیب شده است.

ماده دوم : اسم این تشکیل سازمان حمایت حمایت از کودکان افغانستان می باشد.

ماده سوم : خلاصه نام این تشکیل اکپو( ACPO) می باشد.

ماده چهارم : ساحه فعالیت آن در پایتخت و در صورت ضرورت در سایر ولایات دفتر نماینده گی ایجاد خواهد کرد.

ماده پنجم : این سازمان ، یک سازمان غیر انتفاعی و غیر وابسته و غیر سیاسی می باشد ، منتها در جریانات مهم کشور ، در حفظ منافع ملی و بخصوص در مورد کودکان کشور حق اظهار نظر را دارد.

ماده ششم : طرز فعالیت سازمان از طریق ورکشاپ ها ، سیمنار ، ایجاد مراکز تعلیمی و مسلکی ، آگاهی دادن و ایجاد کورسهای آموزشی و حرفوی طبق اهداف معین سازمان برای کودکان تعقیب می گردد.

 

فصل دوم

 

اهداف:

 

ماده هفتم : اهداف سازمان( اکپو) قرار ذیل است :

 •  تلاش در جهت وحدت ملی ، واقع تضاد های قومی و سمتی در میان کودکان افغانستان .
 • احترام به حقوق کودکان کشور و پا بندی به تمام قوانین داخلی و میثاق های بین المللی .
 • همکاری با نهاد های اجتماعی ، آموزشی و تحقیقاتی برای رشد و ترقی کودکان افغانستان
 • ايجاد مراكزي ، جهت نگهداري از كودكان بي سرپرست روی جاده  و بد سرپرست.
 • جذب کمک های خیریه و نهاد های دیگر د رراستای توسعه و پیشرفت امور فرهنگی و آموزش کودکان افغانستان.
 • تلاش در راستای آگاهی و بالا بردن شناخت جامعه د رمورد کودکان.
 • فراهم آوری اماکن ارام برای کودکان یتیم و بی سر پرست .
 • ارتباط با سازمان های اجتماعی کودکان در سایر کشور ها برای رشد کودکان افغانستان.
 • کار و فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه مشکلات کودکان افغانستان.
 • نشر کتاب و مجله های آموزشی برای پیشرفت اذهان کودکان کشور.
 • برگزاری مسابقات آموزشی و علمی در مکاتب افغانستان .
 • تلاش برای تقویه تعلیم و تربیه د رسراسر کشور.
 • دفاع و حمایت از حقوق ، امنیت و خواستهای حقیقی کودکان افغانستان.
 • حمایت و دفاع از کنوانسیون (میثاق ) حقوق طفل مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
 • حمايت ازايتام در خانواده ها و تامين هزينه هاي زندگي و تحصيلي آنان.
 • آگاه سازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینه‏های مشارکت مردمی جهت رفع معضل کار کودکان وحمایت از کودکان در معرض آسیب.
 • احقاق حقوق انسانی کودک (براساس مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک).
 • آموزش، سوادآموزی، بهداشت، مهارتهای فنی و اجتماعی و...
 • کمک عملی به کودکان  روی جاده که در زندگی خود نیازمند حمایت فوری هستند (مددکاری)
 • ایجاد زمینه برای اجرای دقیق مفاد پیمان نامه‏ی جهانی حقوق کودک.

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

ساختار تشکیلاتی :

 

ماده هشتم : ساختار تشکیلاتی سازمان ، قرارذیل است :

 • مجمع عمومی
 • هیئت مـدیــره
 • کمــیتـه هــا

ماده نهم : مجمع عمومی ، عالیترین و با صلاحیت ترین ارگان سازمان بوده که از تمام اعضأ تشکیل گردیده و سالی یکبار تدویر جلسه می نماید.

ماده ده هم : مجمع عمومی شامل تمام کسانی می باشند که فرم عضویت سازمان را خانه پرری و امضاء کرده و اساسنامه را قبول داشته باشند . در آینده اعضای با استعداد وتوانمند طرفدار کودکان در آن جذب خواهد شد .

ماده یازده هم :  در حالت اضطراری به پشنهاد هیئت مدیره می تواند قبل از میعاد معین جلسه خویش را دایر نماید .

مجمع عمومی دارای صلاحیت ذیل می باشد:

 • انتخاب وعزل رئیس سازمان.
 • تصویب بودجه سازمان.
 • تصویب تغیرات وتعدیلات در اساسنامه سازمان .
 • استماع گزارش کاری هیئت مدیره .
 • تصویب ایجاد نماینده گی در ولایات کشور

ماده دوازده هم : هیئت مدیره سازمان ،  ارگان فعال دایمی بوده که در ماه دو بار تشکیل جلسه داده ، دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

1 – تشکیل کمیته ها بخاطر پیشبرد امورات داخلی سازمان.

2 -  استماع گزارش کاری کمیته ها .

3 – تصویب لایحه وظایف کمیته ها .

4 – نظارت و کنترول از کار و فعالیت کمیته ها .

5 – نظارت و کنترول از دارایی سازمان .

6 – جذب و اخراج اعضأ با تأئید رئیس سازمان .

7 – تأسس نماینده گی سازمان

8 – نظارت و کنترول از نماینده گی های سازمان .

ماده سیزده هم : سازمان دارای کمیته های ذیل می باشد :

1 – کمیته اداری

2 – کمیته فرهنگی

3 – کمیته علمی و تحقیقی

4 – کمیته مالی

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

حقوق و وجایب شرایط عضویت و اخراج اعضاء:

 

ماده چهارده هم :

شرایط عضویت :

 • هر عضو که سن قانونی را تکمیل کرده و اساسنامه را قبول داشته باشد ، میتواند فورم عضویت را خانه پری وامضأ نموده ، عضو سازمان محسوب گردد .
 • حق الشمول را پرداخته و حق العضویت را تعهد نماید .
 • نداشتن سوء سابقه وداشتن اخلاق پسندیده .
 • از داشتن سواد کافی برخوار دار باشد .

ماده پانزده هم : حقوق اعضای سازمان قرار ذیل می باشد :

 • حق کاندید شدن و کاندید کردن را در تمام مقامات سازمان دارا می باشد .
 • حق اظهار نظر پیشنهادات و انتقادات سازنده را دارند .
 • از دارائی سازمان به طور مشروع و با اجازه رئیس سازمان می تواند استفاده کنند .

ماده شنزده هم :  وجایب اعضای سازمان قرار ذیل می باشد .

 • تلاش در زمینه توسعه دادن سازمان
 • اهداف سازمان را به سمع عامه برساند .
 • حق العضویت را بطور دوامدار پرداخت نمایند .
 • پابند قانون و آئین نامه داخلی سازمان باشد .
 • وظایف محوله را به وجه احسن انجام دهند .

ماده هفده هم : شرایط اخراج اعضای سازمان :

 • با جرایم مدنی  و اخلاقی از سویی محکمه ، محکوم شوند .
 • نفاق رابه طرق مختلف در میان سازمان پدید آورند .
 • از نام سازمان سوء استفاده کنند .
 • از مندرجات درج شده در اساسنامه و آئین نامه پیروی نکند .

 

فصل پنجم

 

منابع تمویل و طرز نظارت آن :

 

ماده هجده هم : منابع تمویل سازمان را منابع ذیل تشکیل می دهد :

 • حق الشمول افراد داخل کشور مبلغ 100 افغانی و افراد خارج از کشور 10 دالر
 • حق العضویت ماهانه ، افراد داخل کشور مبلغ 100 افغانی و افراد خارج از کشور مبلغ 10 دالر .
 •  کمک های اعضای سازمان و سازمان های خیریه ، اشخاص خیر اندیش بدون کدام غرایض.
 • کمک نهاد های اجتماعی داخلی که در زمینه کودکان فعالیت می نمایند .
 • عواید فروش کتاب و نشریه سازمان .

ماده نزده هم : هئیت مدیره به خاطر دارایی سازمان یک حساب بانکی رادر یکی از بانکهای معتبر کشور افتیتاح می کند و امضای رئیس سازمان و دو نفر مسؤلین مالی با بانک مربوط معرفی میگردد و حق برداشت و مصرف آن با امضای رئیس سازمان قابل اعتیبار می باشد .

 

شرایط انحلال سازمان :

 

ماده بیستم : سازمان در حالت ذیل منحل می گردد:

1 – طبق اساسنامه عمل نشود .

2 – اکثریت مجمع عمومی به انحلال آن رأی دهند .

ماده بیست و یکم : دارای سازمان بعد از انحلال مطابق قانون تصفیه میگردد .

 

 

فصل ششم

 

احکام متفرقه :

 

ماده بیست و دوم : سازمان دارای آرم و مهر مخصوص به خود می باشد .

ماده بیست و سوم : سازمان دارای یک نشریه بوده که اسم آن از طریق هیئت مدیره انتخاب میگردد.

ماده بیست و چهارم : لیست اسامی مؤسسین ، هیئت مدیره و مسؤلین در جدول های  جداگانه ضمن اساسنامه به ریاست محترم انسجام وزارت عدلیه تقدیم میگردد .

 

 

 

اساسنامه سازمان حمایت از کودکان افغانستان در  شش فصل و بیست و چهار ماده تصویب و از طرف مؤسسن منظور شده است .

 

 

با احترام

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد ۱۳۸۷ساعت 9:40  توسط محمد کریم سروش  |